Aktuálně


ZÁPIS z členské schůze 4.3.2015
PETICE proti záměru zastupitelů KH zbudovat v objektu bývalých kasáren malometrážní byty.
VÝZKUM bytových potřeb KH

Projekt sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

SDRUŽENÍ PŘÍTOKY:

Založeno občanské sdružení
srpen 2011
>>> Transparentní účet

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce

i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami

či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích

o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi,

že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme uspořádat.

 

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/historie-sbirky/vysledky-2016/
podrobnosti naleznete na: Diecéze královéhradecká - Oblastní charita Kutná Hora

 

Otevření pokladniček v PDF


       
© webdesign LEPOR 2010 • optimalizováno na rozlišení 1024x768 • stránky využívají Adobe Flash Player